Pred plovbo je treba posebno pozornost nameniti motorju, osnovnemu pogonskemu sredstvu. Ker si želimo, da bi motor med plovbo normalno deloval, je treba pred izplutjem motor preventivno pregledati in ga pripraviti na plovbo.

1. Pregled nivoja motornega olja

Slika 1 - Redna kontrola nivoja olja
Če je v motorju premalo olja, se motor ne bo podmazoval pravilno in bo odpovedal. Nivo je potrebno pregledati na vsakih 10 ur delovanja.

Pred vsakim izplutjem in še posebej pred občasnimi ali daljšimi plovbami moramo obvezno kontrolirati in po potrebi doliti v motor motorno olje. Poraba motornega olja je namreč pri motorjih za plovila večja, kot pri motorjih za avtomobile. Poraba olja je večja pri obremenjenem motorju (glisiranje), kot pri počasni plovbi. Na plovilu je zato smiselno imeti posodo z manjšo zalogo motornega olja za dolivanje. V primeru, da se nivo motornega olja občutno zmanjšuje, je treba ugotoviti vzrok za nadpovprečno porabo motornega olja in ga čimprej odpraviti. Kako ugotovimo, ali je v motorju ustrezna količina olja prikazuje slika 1. 

2. Pregled nivoja hidravlične tekočine

Pri motorjih s premikajočo se peto z vijakom (Z motorji, izvenkrmni motorji …) moramo preveriti nivo hidravlične tekočine, ki služi za uravnavanje naklona pete z vijakom.

3. Pregled nivoja olja v servo-krmilnem sistemu

Olje v servo-krmilnem sistemu omogoča delovanje servo-krmilnega sistema. Omogoča lažje krmiljenje. Z njim je opremljena večina plovil na motorni pogon. Količino olja moramo redno preverjati in po potrebi doliti olje, ki je namenjeno za hidravlične sklope. Motorno olje ni primerno!

4. Prezračevanje motorja

Pri čolnih z vgradnimi motorji sodi med obvezna opravila prezračevanje motornega prostora, kar je zelo pomembno predvsem za plovila z bencinskimi motorji. Prezračevanje je večinoma izvedeno prisilno z električnim ventilatorjem, ki ga moramo vklopiti vsaj dve do tri minute pred zagonom motorja in ga pustiti vklopljenega tudi med plovbo, še posebej če je ta počasnejša. Bencinski hlapi, ki se nabirajo v motornem prostoru in imamo z njimi opraviti predvsem pri motorjih z uplinjačem, so namreč eksplozivni. Brez prezračevanja vgradnih bencinskih motorjev tvegamo požar ali eksplozije.

5 .Pregled raznih priključkov na motorju

Občasno je dobro pregledati tudi različne priključke na motorju, med katere sodijo tudi gumijasta cev za dovod goriva ter cevi za dovod in odvod morske vode pri odprtem sistemu hlajenje oziroma dovod in odvod hladilne tekočine pri zaprtem sistemu hlajenja.

6. Pregled kaluže

Redno je treba preverjati kalužo in s tem sproti detektirati morebitno puščanje raznih tekočin na plovilu, tudi iz motorja (hladilna morska voda, hladilna tekočina, olja, gorivo). V plovilo lahko vdira voda skozi odprtine skozi katere je speljan pogon in skozi odprtine za dovod slane vode v plovilo (WC, kuhinj,..). Pušča lahko tudi katera izmed cevi za dovod morske vode za hlajenje motorja ali ena izmed cevi morske vode na motorju. V kolikor se v kaluži nabira voda le med delovanjem motorja, je potrebno ugotoviti katera izmed cevi pušča in jo zamenjati.

7 .Vizualni pregled filtra za morsko vodo

Redno pregledovanje filtra za morsko vodo je pomembno za preprečevanje prehoda nečistoč (npr. morska trava) v hladilni sistem. Če plujete pretežno na nižjih globinah, še posebno tam kjer je morsko dno obraščeno z morsko travo, je smiselno pogostejše čiščenje filtra za morsko vodo.

Slika 2 - Kontrola klinastega jermena
Če ima jermen vidne razpoke, ga je potrebno zamenjati. Preverimo ustrezno napetost jermena.

8. Vizualni pregled filtra goriva oziroma sistema za filtracijo goriva

Ob normalnih pogojih, ko s kontaminacijo goriva nimamo težav, se filter za gorivo menjuje zgolj preventivno ob rednih servisih motorja. V primeru težav z gorivom pa se nam navadno najprej začne mašiti filter goriva, če vzroka ne odpravite pa lahko zaradi kontaminiranega goriva ostanete celo brez pogona. Pregledovanje filtra goriva je torej predvsem preventivne narave.

9. Pregled klinastega jermena

Pri pregledu klinastega jermena moramo biti pozorni na njegovo starost, obrabljenost in napetost. Če ima jermen vidne razpoke (glej slika2) ali pa vidno iztrošen, pomeni, da je preperel in ga je nujno zamenjati. Napetost jermena preverjamo tako, da ga na prostem delu pritisnemo s prstom. Primerno napet jermen se bo vdal za 1 cm (glej slika2). Če se vda več kot 1 cm, ga je potrebno napeti. Če jermen med delovanjem motorja cvili je premalo napet in drsi. Obvezno ga moramo pregledati in napeti. V kolikor se problem ponovi po nekaj urah delovanja, je iztrošen in ga je potrebno zamenjati.

Če se jermen vda manj, je prenapet. Sila na ležaje, s katerimi so pripete jermenice, je prevelika in se lahko poškodujejo.

10. Pregled količine goriva in načrtovanje njegove nabave

Pred izplutjem je treba preveriti količino goriva in narediti dober načrt plovbe ter oceniti predvideno porabo goriva. Načrtovanje nabave goriva je eno pomembnejših opravil, saj lahko brez premišljenega načrtovanja ostanete brez goriva.

11. Pregled napetosti v akumulatorjih

Za zagon velike večine motorjev na plovilih je potrebna električna energija iz akumulatorjev. Zato morate redno spremljati napetost v akumulatorjih in poskrbeti za njihovo pravočasno polnjenje med plovbo z motorjem oziroma na obali.

12. Preveri delovanje motorja

Po zagonu motorja je treba motor pustiti v prostem teku delovati nekaj minut, da se ogreje na delovno temperaturo. Medtem preverite kroženje hladilne morske vode in spremljate indikatorje, ki prikazujejo temperaturo v motorju, tlak motornega olja, napetost akumulatorjev, itd… Na koncu preventivno preverite še prisotnost morebitnih svežih tekočin v kaluži.