V Sloveniji ali na Hrvaškem opravljeni izpiti za upravljanje s plovilom so mednarodno priznani. Zaradi specifičnih definicij pa se med seboj razlikujejo. Zaradi tega moramo poznati razlike med njimi in se zavedati s kakšnimi plovili lahko plujemo z opravljenim izpitom.

Omejitev - Izpit za voditelja čolna

Definicija plovil - Slovenija

Čoln je plovilo, ki meri v dolžino do 24 m.

Jahta je plovilo, ki meri v dolžino več kot 24 m in je namenjena športu ali razvedrilu ter sme poleg posadke prevažati do 12 potnikov.

Ladja je plovilo, ki meri v dolžino 24 m ali več.

Z izpitom Voditelj čolna lahko na Hrvaškem po sprejetju novega Pravilnika (2020) upravljate le plovila do 18.

Slovenska zakonodaja:

- Čoln je plovilo, ki meri v dolžino do 24 m.

- Jahta je plovilo, ki meri v dolžino več kot 24 m in je namenjena športu ali razvedrilu ter sme poleg posadke prevažati do 12 potnikov.

- Ladja je plovilo, ki meri v dolžino 24 m ali več.

Hrvaška zakonodaja:

- Brodica je plovilo, ki meri v dolžino med 2,5 m in 15 m ali ima motor moči nad 5 kW.

- Jahta je plovilo, ki meri v dolžino več kot 15 m in  je namenjeno daljšemu bivanju do 12 potnikov in posadke.

- Čamac je plovilo dolžine namenjeno plovbi po notranjih vodah katerega dolžina trupa je med 2,5 in 20 m.

Omejitev - Izpit za VHF postajo

Definicija plovil - Hrvaška

"Brodica"* je plovilo, ki meri v dolžino med 2,5 m in 15 m ali ima motor moči nad 5 kW.

"Jahta"* je plovilo, ki meri v dolžino več kot 15 m in  je namenjeno daljšemu bivanju do 12 potnikov in posadke.

"Čamac" je plovilo dolžine namenjeno plovbi po notranjih vodah katerega dolžina trupa je med 2,5 in 20 m.

Druga omejitev je omejitev, ki sicer velja povsod po svetu, tudi v Sloveniji in na Hrvaškem, vendar nanjo še vedno marsikdo pozabi. Izvira iz sistema GMDSS (univerzalni pomorski sistem za stisko in varnost na morju, angl. Global Maritime Distress and Safety System), ki je pomemben del mednarodne konvencije SOLAS (Zaščita človeških življenj na morju, angl. Safety Of Life At Sea) po kateri mora vsaj ena oseba na čolnu, na katerem je VHF radijska postaja, imeti izpit za VHF postajo.

 

S slovenskim potrdilom »Potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna« lahko na hrvaškem upravljate:

- plovilo »brodica*«, ki se uporablja za osebne potrebe

- plovilo »brodice*«, ki se najame brez posadke,

- plovilo »jahta*«, ki se uporablja za osebne potrebe do dolžine 18 m

- plovilo »jahta*«, ki se najame brez posadke do dolžine 18 m

* glej definicijo zgoraj

 

 

S slovenskim potrdilom »Mornar motorist – Izpit Mornar« lahko na hrvaškem upravljate:

- plovilo »brodica*«, ki se uporablja za osebne potrebe

- plovilo »brodice*«, ki se najame brez posadke,

- plovilo »jahta*«, ki se uporablja za osebne potrebe do dolžine 24 m

- plovilo »jahta*«, ki se najame brez posadke do dolžine 24 m

*glej definicijo zgoraj

Območje plovbe za to dovoljenje ni omejeno v primeru, da ima oseba opravljen tudi mednarodno priznan izpit za opravljanje radijske službe, če ima plovilo (brodica ali jahta) vgrajeno VHF ali GMDSS VHF postajo.

 

S slovenskim potrdilom »Poveljnik jahte do 500 BT« lahko na hrvaškem upravljate:

- plovilo »brodica*«, ki se uporablja za osebne potrebe

- plovilo »brodice*«, ki se najame brez posadke,

- plovilo »jahta*«, ki se uporablja za osebne potrebe dolžine preko 24 m

- plovilo »jahta*«, ki se najame brez posadke dolžine preko 24 m

*glej definicijo zgoraj

Območje plovbe za to dovoljenje ni omejeno v primeru, da ima oseba opravljen tudi  mednarodno priznan izpit za opravljanje radijske službe, če ima plovilo (brodica ali jahta) vgrajeno VHF ali GMDSS VHF postajo.

 

S slovenskim potrdilom »Potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za upravljanje čolna« lahko na hrvaškem upravljate:

- plovilo »brodica*«, ki se uporablja za osebne potrebe dolžine do 7m in z močjo motorja največ 7,35 kW

- plovilo »brodica*«, ki se najame brez posadke dolžine do 7m in z močjo motorja največ 7,35 kW