Za prenočevanje na plovilu je potrebno plačevati turistično takso. Plačilo je možno pavšalno glede na izbrano obdobje bivanja ali za vsako nočitev posebej, glede na število oseb, ki so prenočevale na plovilu.

Kaj pa če turistične takse ne plačamo ali jo pozabimo plačati? Kakšne so kazni in kdo nam jih lahko izda?

Na podlagi zakona o Turistični taksi na Hrvaškem je potrebno plačevati turistično takso v primeru, da se prenočuje na plovilu. Takso je potrebno plačati le za plovila daljša od 7 m, v kolikor se na plovilu dejansko prenočuje. Če plovilo ima lešžišča in se na plovilu ne prenočuje, plačilo ni potrebno. Več o višini in načinu plačila takse v članku Turistična taksa za plovila v 2023.

Kazni

V kolikor nismo plačali turistične takse in smo prenočevali na plovilu, nas lahko doleti kazen.

Kdo je pooblaščen za kaznovanje

Kontrolo plačevanja turistične takse lahko izvaja le inšpekcija Hrvaški Državni inšpektorat. Kontrola se izvaja na terenu. Plačilo takse mora biti izvedeno pred izplutjem plovila in pred prenočevanjem na plovilu ne glede na lokacijo. V kolikor ste na plovilu prenočevali in za nočitev ni bila plačane turistična taksa, preden ste prenočevali, ste v prekršku.

Kaj pomeni prenočevanje na plovilu

V kolikor navtik prenočuje na kopnem in se na plovilu ne zadržuje dlje kot je definirano za dnevni počitek, potem plačilo turistične takse ni potrebno. Pri definiciji prenočevanja je pomemben tudi čas izplutja in vrnitve na privez. V kolikor je bivanje daljše, kot je to določeno s pravilnikom o dnevnem počitku, potem se to šteje za nočitev in plačilo takse je potrebno.

Višine kazni

V kolikor inšpektor Države inšpekcije ugotovi, da navtik ni plačal turistične takse pred izplutjem plovila, mu bo izdal odločbo za plačilo turistične takse. V kolikor se navtik (lastnik plovila oziroma uporabnik plovila) ne strinja z izdano odločbo, se lahko pisno pritoži Državnemu inšpektoratu. Pritožba ne zadrži izdane odločbe.

V roku 15 dni od izvedenega inšpekcijskega nadzora mora inšpektor pričeti prekrškovni postopek in izdati plačilni nalog oziroma zaračunati plačilo kazni na mestu.

  1. Z denarno kaznijo v višini od 132,68 do 265,36 EUR se kaznuje navtika, ki ni plačal turistične takse pred izplutjem.
  2. V primeru ponovitve prekrška iz prejšnjega alineje se navtika kaznuje z denarno kaznijo v višini od 530,70 EUR do 1326,80 EUR.
  3. Za prekršek iz prve alineje lahko inšpektor na licu mesta zaračuna denarno kazen v višini 66,34 EUR.