Odprodaja plovil za 1 EUR

Javno podjetje Okolje Piran prodaja 27 opuščenih plovil iz Jernejevega kanala. Izhodiščna cena za posamezno plovilo znaša en evro.

Piransko komunalno podjetje je na svoji spletni strani objavilo poziv za javno zbiranje ponudb za zapuščena plovila, odstranjena iz Kanala sv. Jerneja. Plovila niso registrirana, nimajo identifikacijskih oznak, lastniki pa niso znani in jih v  zadnjih dveh letih, kljub večkratnim pozivom, niso prevzeli.

27 plovil različnih velikosti in materialov se nahaja na Zbirnem centru Dragonja, kjer prodajalec omogoča tudi ogled po predhodnem dogovoru. Med plovili, ki so naprodaj, so tako jadrnice kot manjši čolni, premičnine pa se prodajajo po načelu »videno-kupljeno« brez možnosti kasnejših reklamacij.

Zainteresirani kupci so vabljeni k oddaji ponudb v zaprtih kuvertah do 30. maja do 12. ure na naslov Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP PLOVILA«. V ponudbi mora biti navedena ponudbena cena, zaporedna številka plovila, ki ga želi kupec kupiti ter polni naziv in naslov pošiljatelja. Če bo več ponudnikov ponudilo enako ceno za posamezno plovilo, bo prodajalec izvedel dodatna pogajanja o ceni. Vse stroške v zvezi s prodajo in odvoza plovila krije kupec.

Celotna razpisna dokumentacija, seznam in fotografije plovil so dostopni na povezavi JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO OPUŠČENIH PLOVIL | OKOLJE Piran