Priljubljena luka Sali na otoku Dugi zapira svoja vrata. Zaradi obnove luke in izgradnje novega valobrana v luko ne bo možno vpluti ali izpluti naslednja tri leta.

Z zaključkom letošnje poletne sezone se bodo pričela dela na prenovi luke Sali in izgradnji valobrana, ki bo luko ščitil pred burjo. Ker gre za zahtevnejši poseg, bodo luko prisiljeni zapreti do zaključka del, ki bo predvidoma leta 2024. Luka bo dobila nov severni valobran, ki bo potekal od rta Bluda proti jugu in luko ščitil pred vzhodnimi vetrovi. Urejena bo tudi obala luke vse od valobrana pa priljubljenega bara Maritimo. Nov valobran bo meril 116 m, dolžina prenovljene obale pa bo znašala 150 m. Luka Sali bo na ta način pridobila številna privezna mesta, ki bodo namenjena tranzitnemu privezu.

Celotna investicija v prenovo luke bo znašala 12 mio EUR (90 mio HRK). Večino denarja, kar 85% bo prišlo iz sklada EU, preostalih 15% pa bo prispevalo Ministrstvo morja.

V času, ko luka ne bo operativna v njej ne bodo pristajale niti ladje, ki povezujejo Sali z celino. Domačini se bodo morali zapeljati do kraja Zaglav, do koder bo vozil avtobus.

Luka Sali danes

Vir: mmpi