Zadnje iz eTrgovine

34.90€

888 pristanov in zalivov, sedaj v barvah in z novimi, dopolnjenimi podatki. Knjiga je prenovljena in tekoče ažurirana za leto 2018. V njej so prikazani detajli zalivov in pristanišč s kratkimi opisi in oznakami za možnost priveza ter simboli za nevarne, ali pa neugodne vetrove, ki povzročijo na privezu samo neprijetno bibavico. V njem je tudi obilo ostalih uporabnih podatkov, kot so podatki o odpiralnih časih na bencinskih črpalkah, vse pomembne telefonske številke (kapitanij, marin zdravstvenih domov, …..) 

O knjigi:

 • izdaja: 6. dopolnjena izdaja
 • avtor: Karl-H. Bestandig
 • slovenska izdaja: Gorazd Cizej
 • strani: 120
888 pristanov in zalivov

Zadnji video

V torek je nad rt Cod v ZDA priletel tornado. Vetrovi so pihali s hitrostjo okoli 200 km/h. Tornado je povzročal strah in trepet ljudi na kopnem, kaj pa se je dogajalo na morju, pa si lahko le predstavljamo.

Corey Smith je opravljal različna popravila na jadrnici, ki je bila zasidrana v pristanišču Stage. Po izjavah meteorologov in Bostona, naj bo tornado povzročal vetrove, ki so dosegali hitrosti preko 200 km/h. Pristanišče Stage ni bilo v  samem centru tornada. Vetrovi v tem delu naj bi dosegali le hitrosti okoli 150 km/h.

Corey Smith, ki je serviser plovil, se je na jadrnico odpravil ob 10.30 uri. Takrat je bilo nad pristaniščem še vedro modro nebo. Vedel je, da se približuje nevihta, a je bil prepričan, da bo popravila izvedel še pred njenim prihodom. Žal temu ni bilo tako. Ob 12.00 uri je začutil, da je jadrnico začelo močno zanašati. Odšel je na krov in pogledal proti premcu. Videl je zgolj zid dežja, ki se mu je bližal. Bil je prepozen, da bi se odpravil na kopno. Nevihto je moral preživeti na plovilu, ki se je pričelo močno nagibati in zibati. Pograbil je svoj telefon in hitro pričel snemati.

Med nevihto se je preko 12 plovil odtrgalo s priveznih plovk. Odneslo jih je preko zaliva in jih vrglo na bližnjo obalo. Sedem plovil se je prevrnilo in potopilo. Smith ni vedel ali se bo lahko zadržal na plovilu, ali ga bo vrglo v morje. Nevihta je besnela nad zalivom dolgo uro. Glede na to, da smo posnetek uspeli objaviti, je Corey Smith preživel nevihto in prinesel cel telefon na kopno.

Foto in video: Corey Smith

Četrtek 25 Jul 2019

V Baltskem morju so našli potopljeno ladjo, ki naj bi bila stara preko 500 let. Zaradi hladne vode v kateri se je potopila, je izjemno dobro ohranjena. Pravijo, da je ohranjena tako dobro, kot da bi se potopila včeraj. Po navedbah strokovnjakov, gre za najbolje ohranjeno ladjo. Konkretnih informacij še ne dajejo, ker jim še ni uspelo točno določiti starosti ladje.

Razbitino je leta 2009 zasledila Švedska pomorska agencija z izjemno kvalitetnim sonarjem. Do začetka letošnjega leta ji niso posvečali pozornosti. Ko je posnetke razbitine pregledal strokovnjak, ju ugotovil, da gre za plovilo, ki ima izjemno pomembno arheološko in zgodovinsko vrednost. Nadaljnje raziskovanje ladje je vodil dr. Rodrigo Pacheco-Ruiz, pomorski arheolog in globokomorski ekspert  v sodelovanju z Univerzo iz Southampton-a in nekaterimi drugimi organizacijami.

»Ta ladja je iz obdobja Krištofa Kolumba in Leonarda Da Vinci-ja. Kljub temu, da pod vodo leži že 500 let je izjemno dobro ohranjena. Najverjetnejši razlog za to je nedvomno hladno Baltsko morje. Deluje, kot bi se potopila včeraj. Jambor je na svojem mestu, trup je ohranjen v celoti. Na krovu je še vedno pritrjeno pomožno plovilo, ki je nagnjeno proti jamboru. Uporabljali so ga za prevoz posadke z ladje na obalo in nazaj. Pogled na razbitino je nedvomno osupljiv. «, je povedal dr. Rodrigo Pacheco-Ruiz.

Ladja je iz 15. ali 16. stoletja. Verjetno je starejša kot vojaška ladja Mars, ki je potonila leta 1564 in tudi starejša kot švedska vojna ladja Vasa, ki je potonila leta 1628.

Fot in video: MMT/University of Southampton/Deep Sea Productions

Četrtek 25 Jul 2019

Vplutje v marinah in drugih manjših pristaniščih velja za zahtevnejši del plovbe. Običajno predstavlja težave tako voditelju čolna (skiperju), kot tudi njegovi aktivni posadki. Težave so najizrazitejše ob neugodnih vremenskih razmerah. Pred vplutjem je zato nujno potrebno pravilno pripraviti plovilo in posadko. Uspešno in varno vplutje je namreč odvisno predvsem od znanja in izkušenj voditelja čolna ter njegove posadke.

Voditelj čolna je na plovilu odgovoren tako za plovilo kot za posadko. Med plovbo je dolžan skrbeti za varnost plovbe, zato mora neprestano spremljati okoliščine ter pravilno načrtovati in izvajati vse potrebne aktivnosti. Nujno je torej njegovo dobro poznavanje osnovnih postopkov vplutja in predvidevanje gibanja plovila v različnih situacijah ter zadovoljivo sodelovanje posadke.

1. Ocena sposobnosti voditelja čolna in posadke

Preden se odpravimo na plovbo z novim plovilom, se moramo vedno vprašati in oceniti, ali imamo dovolj znanja in praktičnih izkušenj za upravljanje s tem plovilom v različnih vremenskih in drugih okoliščinah. Pri tem je pomembno, da se ne precenjujemo, temveč, da se ocenimo karseda realno in da pri tem upoštevamo vse najneugodnejše dejavnike, ki bi lahko vplivali na nas.

Za uspešno vplutje je pomembno dobro sodelovanje voditelja čolna in posadke

Zadovoljivo znanje in izkušnje voditelja čolna pozitivno vplivajo tudi na posadko. Posadka, ki nima dovolj izkušenj, se namreč med plovbo opira na znanje in izkušnje voditelja čolna. Če je voditelj čolna sposobna, samozavestna oseba, ki bo znala pravilno postopati in dajati jasna navodila, se bo posadka počutila bolj varno in sproščeno. Ker pri procesu vplutja sodeluje tudi posadka, je potrebno znati ustrezno oceniti sposobnosti posadke in jo pravilno ter pravočasno pripraviti na varno vplutje.

2. Analiza vseh dejavnikov in načrt vplutja

Pri postopku vplutja mora voditelj čolna delovati premišljeno in odločno. Proces vplutja je sestavljen iz več faz in nekatere izmed njih lahko trajajo le nekaj sekund. Tako imata voditelj čolna in posadka običajno med plovbo v pristanišču na razpolago malo časa za prilagajanje spreminjajočim se okoliščinam. Zato mora voditelj čolna že pred vplutjem preveriti in preučiti vse relevantne dejavnike med katerimi so tudi naslednji:

 • aktualne vremenske razmere (veter in morski tok od mesta vplutja v pristanišče vse do priveznega mesta),
 • privezno mesto in tip priveza (velikost in globina priveznega mesta, postavitev opreme, ovire na plovni poti, itd.),
 • plovilo in njegovo odzivanje med plovbo v manjših akvatorijih (vpliv ladijskega vijaka, zanos plovila v odvisnosti od moči in smeri vetra, odzivanje krmila, delovanje premčnega (angl. bowthruster) in/ali krmnega vijaka (angl. sternthruster), 
 • znanje in izkušnje posadke.

Na podlagi analize vseh dejavnikov voditelj čolna izdela načrt vplutja.

3. Predstavitev načrta vplutja posadki

Načrt vplutja mora biti vedno temeljito in po korakih predstavljen posadki, ki mora znati sodelovati pri osnovnih opravilih (rokovanje s priveznimi vrvmi in z mornarskim kavljem, uporaba in privez bokobranov ipd.). V procesu vplutja, ki je sestavljen iz več faz, se mora vsak član aktivne posadke pravočasno vključiti in uspešno opraviti svoj del naloge.

Predvsem je pomembno, da se po predstavitvi načrta s posadko opravi še preverjanje ali je načrt pravilno razumela. Če voditelj čolna oceni, da posadka ni dobro razumela načrta vplutja, je potrebno vajo ponoviti. V kolikor vremenske razmere to dopuščajo, je smiselno na odprtem morju opraviti še praktično simulacijo vplutja.

4. Priprava opreme pred vplutjem

Ker med plovbo v pristanišču do priveznega mesta ni časa za pripravo opreme je potrebna njena predhodna priprava pred vplutjem.

5. Vzpostavljanje reda na plovilu pred vplutjem

Osebe, ki ne sodelujejo v procesu vplutja, naj se odmaknejo na mesta, ki so najmanj moteča. Predvsem je pomembno, da se odmaknejo s tistih delov palube, po katerih se premika aktivna posadka in kjer je nameščena oprema, vrvi, itd. V primeru, da so na plovilu tudi otroci, se morajo ti pred vplutjem odpraviti v kabino in tam počakati vse do uspešno zaključenega procesa vplutja.

6. Plovba do priveznega mesta

Naloga voditelja čolna je skrb za upravljanje plovila, ki zajema skrb za optimalno plovno hitrost in smer plovbe, opazovanje merilnih instrumentov (predvsem globinomera), aktivnosti posadke, opazovanje drugih plovil in objektov, ki vplivajo na uspešno vplutje, ipd. Ker si faze v procesu vplutja sledijo zelo hitro, mora biti voditelj čolna zelo zbran, praktičen in odločen.

Pomembno je, da ima dober občutek in da dobro predvideva, kako se plovilo odziva glede na spremembo obratov motorja in smeri krmila. Če ima glede tega dovolj izkušenj in občutka, se bo lahko v tistem kratkem času, ki mu je na voljo, lahko osredotočil predvsem na vse ostale, za vplutje pomembne zadeve.

Poudarek naj bo na varnosti!

Posadka mora biti dobro seznanjena s tveganji med procesom vplutja.

Pri procesu vplutja se vsi dogodki odvijajo hitro in v točno določenem zaporedju. Voditelj čolna mora znati pravilno in varno postopati, da ne bi prišlo do nepotrebnih poškodb ljudi in/ali škode na plovilu.

Pri vplutju na privezno mesto se akvatorij bistveno zmanjša in obstaja nevarnost trka z drugimi plovili ali objekti. Voditelj čolna mora zato posadko opozoriti na to, da se ne uporablja rok ali nog na mestih, ki so podvržena stiku z drugimi plovili, objekti ali obalo. Takrat je najbolje, da se uporablja mornarski kavelj ali dodatni premični bokobran, ki morata biti ustrezno pripravljena.

Komunikacija je ključni del varnega vplutja!

Voditelj čolna mora med določanjem nalog in razlaganjem postopkov določiti in razložiti tudi pravila komuniciranja. Naloge posadki določa s povelji, ki si navadno sledijo v zaporedju. Dober voditelj čolna aktivno komunicira s posadko ter ima vedno glavno in zadnjo besedo. Pomembno je tudi to, da se ne pusti zmesti in ne pusti vmešavanja v komunikacijo s strani drugih članov posadke ali oseb na kopnem ter na sosednjih plovilih.

Kako ravnati v primeru neuspešnega vplutja?

V primeru neuspešnega vplutja, ki je navadno posledica napačnih odločitev oziroma aktivnosti voditelja čolna ali posadke, mora voditelj čolna hitro in odločno reagirati in zmanjšati negativne posledice. Pred vplutjem mora imeti izdelan tudi alternativni načrt, ki ga uporabi v tem primeru. Običajno je, da v takem primeru, če je le mogoče, zapusti privezno mesto in ponovi celoten postopek vplutja. V primeru, da kljub vsem ukrepom ne uspe varno vpluti, mora poklicati ustrezno pomoč. Nekatera pristanišča imajo v ta namen na voljo osebje oziroma službe, ki lahko priskočijo na pomoč.

Potrebna znanja in izkušnje za vplutje s plovilom

Za upravljanje plovila po morju in/ali celinskih vodah mora voditelj čolna najprej pridobiti izpit za čoln.

Pridobljeni izpiti nikakor ne zadostujejo za varno upravljanje plovila. Voditelj čolna se mora zato še dodatno izobraževati in pridobivati praktične izkušnje na plovilu. Najbolje je, da v začetni fazi pridobivanja praktičnih izkušenj sodeluje kot aktivni član posadke poleg izkušenega voditelja čolna, ki mu razloži osnovne zakonitosti mornarskih veščin in se šele nato tudi sam preizkuša, kot voditelj čolna. Zadostne praktične izkušnje je mogoče pridobiti šele v nekoliko daljšem časovnem obdobju, v katerem je mogoče doživeti vplutje v različnih vremenskih razmerah.

Šole, ki izvajajo praktične tečaje, ponujajo širok izbor praktičnih tečajev na morju. Posebni praktični tečaji z jadrnico ali motornim čolnom so namenjeni tudi učenju manevriranja v pristanišču. Pri izobraževanju je pomembno, da se vedno začne na manjšem plovilu in se šele zatem pridobljeno osnovno znanje nadgrajuje na večjih plovilih.

Zaključek

Vplutje predstavlja enega večjih problemov vsem voditeljem čolnov in njihovim posadkam. Ker se na plovilo odpravljamo navadno enkrat letno, prihaja do težave, da pozabimo na določene podrobnosti postopkov vplutja in predvsem izgubimo del občutkov, ki smo jih že pridobili. Posledica tega je negotovost in strah, še posebno ob predvidenih slabših vremenskih razmerah.

Zato je pomembno, da pridobite čim več znanja že pred prihodom na plovilo. Spisek potrebne opreme in postopek vplutja lahko najdete tudi v priročniku »15 minut za popolno plovbo«.

Besedilo: Spinaker.si

Četrtek 25 Jul 2019

Mobilna črpalka podjetja Brala je letos preseljena na novo lokacijo.

Lansko leto so bili zasidrani  v zalivu Mljake, v prehodu med otokoma Ist in Molat. Letos imajo novo lokacijo. Preselili so se v luko Kosirača na severni strani otoka Ist, kjer pristaja trajekt.

Bencinska črpalka je odprta vsak dan med 6.00 in 21.00 uro. Na voljo sta dieselsko gorivo in bencin. Črpalka bo obratovala do konca poletne sezone.

Več informacija na Mobilna bencinska črpalka.

Četrtek 25 Jul 2019

Večina ljudi nima nikoli možnosti stopiti na jahto, uživati v njenem razkošju in se počutiti kot pravi bogataš. Gliser v naravni velikosti, kjer lahko uživa šest oseb stane le 300 EUR.

Za borih 300 EUR sicer ni možno doživeti vsega razkošja, a občutek, da lahko s teboj uživa še pet tvojih prijateljev, je zagotovljen. Ne smemo pozabiti ne prednosti pred previm razkošnim gliserjem. Poraba goriva je 0,0 l/h, stroškov marine ni, vzdrževanje je minimalno in še bi lahko naštevali.

In kaj v resnici dobite za 300 EUR?

Na spletni trgovini Amazon se je pojavil napihljiv čoln v naravni velikosti motornega gliserja. Čoln sicer ni namenjen plovbi, a je na njem dovolj prostora, da lahko v morskih radostih uživa do šest oseb. Ima »krmno plavalno ploščad« z ročaji, ki omogočajo enostaven izhod iz vode, osem držal za kozarce in »vgrajen hladilnik« . V sredini so nameščena napihljiva sedišča, za udobno namestitev vseh vaših prijateljev v sprednjem delu, pred »vetrobranskim steklom« pa sončna ploščad na kateri je dovolj prostora za dve ali tri osebe.

Ta »ekstremno hitri« gliser lahko uporabljate na morju, na jezerih ali v domačem bazenu.

Nakup lahko opravite na spletni strani Amazon.com.

Vir: Amazon.com

Četrtek 25 Jul 2019

Morning Glory, Gašper Vinčec

Gašperju Vinčecu je uspel veliki met, ki slovensko jadranje postavlja na povsem novo raven. Koprčan, sicer lastnik 24-metrske jadrnice Way of Life, je namreč s podjetjem Morning Glory Performance Yachts sklenil partnerstvo, v sklopu katerega ima v dolgoročnem upravljanju Morning Glory, eno najboljših in najhitrejših jadrnic na svetu. 27-metrsko formulo 1 v zadnjih dveh letih sicer najbolj poznamo po zmagah na tržaški Barkolani. Da gre za resnično eno najboljših velikih tekmovalnih jadrnic na svetu, govori dejstvo, da je, med drugim, na drugi strani Atlantika postavila časovni rekord na znameniti regati Transpac (od Los Angelesa do Honoluluja), medtem ko je v Evropi že zabeležila zmagi na svetovnem prvenstvu maksi jadrnic (Maxi Yacht Rolex Cup) ter malteški klasiki Rolex Middle Sea Race.

Morning Glory, Gašper Vinčec

»Tako za projekt EWOL in zame osebno kot za slovensko jadranje je upravljanje takega plovila velik dosežek. Resnično gre za vrhunsko pripravljeno jadrnico, verjetno eno izmed petih najhitrejših na svetu, ki je sposobna zmagati na katerikoli regati. Je pa ob tem tudi res, da je v tehničnem oziroma tekmovalnem smislu izjemno zahtevna. Naslednje tedne bomo tako s posadko EWOL Sailing Team posvetili spoznavanju z jadrnico Morning Glory in številnim treningom, potem pa se bomo z njo v drugi polovici avgusta odpravili na svetovno prvenstvo maksi jadrnic v Porto Cervo na Sardinijo,« je dejal Gašper Vinčec. »Po vrnitvi nas čaka naporen jesenski del regat. Barkolane se bomo verjetno udeležili s 24-metrsko jadrnico. Odločitev bomo sprejeli septembra. Obenem pa bomo predstavili tudi nekatere nove pobude znotraj projekta EWOL.«          

Četrtek 25 Jul 2019Natanko eno leto pred začetkom poletnih olimpijskih iger v Tokiu je naslov svetovne prvakinje v razredu laser radial osvojila Anne-Marie Rindom iz Danske. Kim Pletikos je tekmovanje v zalivu Miho končala na 64. mestu, Lin Pletikos pa na 71.. Čeprav Portorožanki Sloveniji nista prijadrali olimpijske norme, imata zanjo dobre možnosti prihodnje leto v Genovi.

Sakaiminato, Japonska, 24. julij 2019 - Po zadnjih dveh plovih finalne serije in odbitku drugega najslabšega rezultata, je ostalo ime na čelu rezultatske lestvice nespremenjeno - Anne-Marie Rindom. Za Danko je to drugi naslov svetovne prvakinje v razredu laser radial, ki se z zlato lovoriko prvič proslavila 2015 v Omanu. Organizatorji so s srebrom v Sakaiminatiju ovenčali Marit Bouwmeester, olimpijsko prvakinjo iz Ria in drugo lani v Aarhusu. Na zadnjo stopničko zmagovalnega odra se je s sedmega mesta vzpela Britanka Aloson Young, katere najbolj zveneč uspeh ostaja naslov svetovne prvakinje iz leta 2016.

Izmed dveh slovenskih predstavnic je bila v enajstih odjadranih regatah vseskozi boljša Kim Pletikos, ki je v kvalifikacijah zgrešila zlato floto za samo dve mesti. V finalni seriji se posledično ni mogla boriti za eno od desetih razpoložljivih olimpijskih vozovnic, je pa s končnim 64. mestom v konkurenci 111 jadralk in 15. mestom Slovenije v razvrstitvi držav, ki še nimajo olimpijske kvote potrdila, da sodi v najožji krog favoritinj prihodnje leto v Genovi. Tam bosta Evropejkam na voljo zadnji dve mesti za Tokio 2020 in če bi po tem ključu razdelili kvote že v Sakaiminatiju, bi ti pripadli Španiji in Sloveniji.

Lin Pletikos je za starejšo sestro zaostala sedem mest in prvenstvo v ženskem olimpijskem enosedu končala skupno 71.. Ker je izredno hitra v šibkih vetrovih, bo tudi ona aprila prihodnje leto v Genovi močan slovenski adut.  

KONČNI VRSTNI RED - 11 regat, dva odbitka

 1. DEN Anne-Marie Rindom - 50 točk
 2. NED Marit Bouwmeester - 86 točk
 3. GBR Alison Young - 89 točk

...

 1. SLO Kim Pletikos - 153 točk
 2. SLO Lin Pletikos - 179 točk

10 držav, ki so v Sakaiminatiju izpolnile olimpijsko normo

 1. Hrvaška (Elena Vorobeva 20. mesto)
 2. Litva (Viktorija Andrulyte 28. mesto)
 3. Argentina (Lucia Falasca 32. mesto)
 4. Belorusija (Tatiana Drozdovskaya 40. mesto)
 5. Avstralija (Zoe Thomson 41. mesto)
 6. Urugvaj (Dolores Moreira 44. mesto)
 7. Rusija (Ekaterina Zyuzina 45. mesto)
 8. Irska (Aisling Keller 46. mesto)
 9. Nova Zelandija (Olivia Christie 47. mesto)
 10. Ciper (Marilena Makri 50. mesto)

----------

 1. Gvatemala (Isabella Maegli Agüero 51. mesto)
 2. Tajska (Kamolwan Chanyim 52. mesto)
 3. Španija (Cristina Pujol Bajo 53. mesto)
 4. Sveta Lucija (Stephanie Devaux-Lovell 54. mesto)
 5. Slovenija (Kim Pletikos 64. mesto)
Četrtek 25 Jul 2019

Jadrnice

Plovilo Termin od Termin do Izhodišče Cena Popust Končna cena Rezerviraj plovilo
Sun Odyssey 519 (2018) 13.7.  20.7. Kaštela Split 6.200,00 € 2.480,00 € 3.720,00 € Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 041 975 246
Sun Odyssey 440 (2019) 27.7.  3.8. Kaštela Split 4.600,00 € 1.380,00 € 3.220,00 € Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 041 975 246
Sun Odyssey 519 (2019) 24.8.  31.8. Kaštela Split 5.900,00 € 1.770,00 € 4.130,00 € Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 041 975 246
Elan E4, 2019 27.07. 03.08.2019 Pirovac 3.250,00 € 45% 1.787,50 € https://thesailmaster.si/elan-e4/1799210
jahta Bavaria Sport 34, 2012 27.07. 03.08.2019 Pula 3.990,00 € 30% 2.793,00 € https://thesailmaster.si/bavaria-sport-34/972761
Bavaria Cruiser 34, 2019 03.08 10.05.2019 Pula 2.400,00 € 30% 1.680,00 € https://thesailmaster.si/bavaria-cruiser-34-2-kab/1567523
Beneteau Oceanis 48, 2015 03.08. 10.08.2019 Kaštela 5.610,00 € 47% 2.950,00 € https://thesailmaster.si/oceanis-48-5-kab/835028
Bavaria Cruiser 37,  2015 10.08. 17.08.2019 Pirovac 2.850,00 € 40% 1.710,00 € https://thesailmaster.si/bavaria-cruiser-37-3-kab/853413
Sun Odyssey 490 (2019), AC!, 5 +1 kabin, 10+1+1 ležišč 27.7. 3.8.2019 Kaštela Split 5.800,00 € 2.030,00 € 3.770,00 € Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 041 975 244
Sun Odyssey 389 (2017),  (6+3) 27.7. 3.8.2019 Rogoznica  2.950,00 € 737,50 € 2.212,50 € Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 041 975 245
Sun Odyssey 519 (2018), 5 +1 kabin, 10+1+1 ležišč 10.8. 17.8.2019 Kaštela Split 5.800,00 € 1.740,00 € 4.060,00 € Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 041 975 246
Sun Odyssey 389 (2017), (6+3) 17.8. 24.8.2019 Pula 2.950,00 € 737,50 € 2.212,50 € Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 041 975 247
Sun Odyssey 440 (2019), 4 kabine, 8 ležišč 17.8. 24.8.2019 Kaštela Split 4.300,00 € 1.290,00 € 3.010,00 € Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 041 975 248
Sun Odyssey 519 (2019), AC!, 5 +1 kabin, 10+1+1 ležišč 24.8. 31.8.2019 Kaštela Split 5.900,00 € 1.770,00 € 4.130,00 € Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 041 975 249
Sun Odyssey 440 (2019), (6+2) 27.7. 3.8.2019 Kaštela Split 4.600,00 € 1.840,00 € 2.760,00 € Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 041 975 248
Sun Odyssey 389 (2017) (6+3) 27.7. 3.8.2019 Rogoznica  2.950,00 € 767,00 € 2.183,00 € Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 041 975 245
Sun Odyssey 389 (2017), (6+3) 10.8. 17.8.2019 Rogoznica  2.950,00 € 767,00 € 2.183,00 € Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 041 975 246
Sun Odyssey 519 (2019), AC!, 5 +1 kabin, 10+1+1 ležišč 10.8. 17.8.2019 Kaštela Split 5.900,00 € 1.829,00 € 4.071,00 € Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 041 975 244
Sun Odyssey 519 (2018), 5 +1 kabin, 10+1+1 ležišč 17.8. 24.8.2019 Kaštela Split 5.800,00 € 1.798,00 € 4.002,00 € Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 041 975 246
Sun Odyssey 389 (2017), 9 ležišč (6+3) 24.8. 31.8.2019 Pula 2.850,00 € 741,00 € 2.109,00 € Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 041 975 245
Bavaria 33 Cruiser, letnik 2006 27.07. 03.08.2019 Kaštela 1.850,00 € 33% 1.230,25 € https://thesailmaster.si/bavaria-33-cruiser/1088861
Dufour 460 GL, letnik 2019 27.07. 03.08.2019 Seget Donji 5.250,00 € 52% 2.493,75 € https://thesailmaster.si/dufour-460-gl-5-cab/1082522
Sun Odyssey 36i, letnik 2007 03.08. 10.08.2019 Rogoznica 2.200,00 € 40% 1.320,00 € https://thesailmaster.si/sun-odyssey-36i/976554
Lagoon 450, letnik 2019 03.08. 10.08.2019 Šibenik 8.800,00 € 33% 5.852,00 € https://thesailmaster.si/lagoon-450-4-2-cab/1429736
Oceanis 35, letnik 2016 10.08. 17.08.2019 Split 2.800,00 € 41% 1.646,40 € https://thesailmaster.si/oceanis-35/1139358
Bavaria Cruiser 51, letnik 2018 10.08. 17.08.2019 Seget Donji 5.450,00 € 47% 2.877,60 € https://thesailmaster.si/bavaria-cruiser-51/853993
Bavaria Cruiser 45, letnik 2019 17.08. 24.08.2019 Biograd 3.750,00 € 45% 2.062,50 € https://thesailmaster.si/bavaria-cruiser-45-4-cab/879137
Adriana 44, letnik 2012 17.08. 24.08.2019 Sukošan 5.390,00 € 32% 3.622,08 € https://thesailmaster.si/adriana-44/1028036
Sun Odyssey 40.3, letnik 2006 24.08. 31.08.2019 Pula 2.300,00 € 25% 1.725,00 € https://thesailmaster.si/sun-odyssey-403/1799267

Motorna plovila

Plovilo Termin od Termin do Izhodišče Cena Popust Končna cena Rezerviraj plovilo
Azimut 39 (2005),2 kab 17.8.2019 24.8.2019 Pirovac 3900 1170 2730 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 0038598397708
Galeon 390 (2005 )2 kab 24.8.2019 31.8.2019 Pirovac 4500 1350 3150 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 0038598397708
Elan Power 48 (2012)3 kab 24.8.2019 31.8.2019 Pirovac 6500 1950 4550 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 0038598397708
Elan power 35 (2014),2 kab 24.8.2019 31.8.2019 Pirovac 3900 1170 2730 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 0038598397708
Mirakul 40 (2017 ),3 kab 24.8.2019 31.8.2019 Pirovac 5500 1650 3850 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 0038598397708
Azimut 39 (2006),2 kab 24.8.2019 31.8.2019 Pirovac 4500 1350 3150 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 0038598397708
Azimut 39 (2005),2 kab 31.8.2019 7.9.2019 Pirovac 4500 1350 3150 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 0038598397708
Galeon 390 (2005 )2 kab 31.8.2019 7.9.2019 Pirovac 4500 1350 3150 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 0038598397708
Elan power 35 (2014),2 kab 31.8.2019 7.9.2019 Pirovac 3700 1110 2590 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 0038598397708
Mirakul 40 (2017 ),3 kab 31.8.2019 7.9.2019 Pirovac 5000 1500 3500 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 0038598397708
Azimut 39 (2006),2 kab 31.8.2019 7.9.2019 Pirovac 4500 1350 3150 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 0038598397708
Azimut 39 (2005),2 kab 31.8.2019 7.9.2019 Pirovac 4500 1350 3150 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 0038598397708
Elan power 35 (2014),2 kab 7.9.2019 14.9.2019 Pirovac 3900 1170 2730 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 0038598397708
Elan power 35 (2008),2 kab 7.9.2019 14.9.2019 Pirovac 3900 1170 2730 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 0038598397708
Mirakul 40 (2017),3 kab 7.9.2019 14.9.2019 Pirovac 5500 1650 3850 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 0038598397708
Azimut 39 (2006),2 kab 7.9.2019 14.9.2019 Pirovac 4500 1350 3150 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 0038598397708
Azimut 39 (2005),2 kab 7.9.2019 14.9.2019 Pirovac 4500 1350 3150 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 0038598397708
Galeon 390 (2005)2 kab 7.9.2019 14.9.2019 Pirovac 5000 1500 3500 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 0038598397708
Elan Power 48 (2012)3 kab 7.9.2019 14.9.2019 Pirovac 7000 2100 4900 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 0038598397708


* možni tudi krajši najemi 
** zgodnji check in
*** zunajkrmni motor gratis

Sreda 24 Jul 2019

Če čarobnosti plovbe z gumenjakom sami še niste doživeli, ste jo morda začutili v načinu, kako vaši prijatelji ali znanci pripovedujejo o svojih morskih dogodivščinah - naredite korak naprej...

Kakorkoli, nihče, ki je kadarkoli plul proti horizontu, ne more trditi, da trenutki, preživeti na morju, jezeru, ali reki niso dogodivščina prav posebne vrste. V primeru da ste se je nalezli in bi se želeli z vašimi najbližjimi podati na nepozabno druženje na vodi, je neizogibno, da izpustite obisk največjega prodajno - servisnega centra na Štajerskem.

V prodajni paleti nam podjetje MOTO-NAUTIKA razkriva, da je pri plovilih izjemno pomembna namembnost, zato že v začetku lahko izbirate pri svoji odločitvi in izbirate med čolnom z mehkim dnom, napihljivim dnom , trdim dnom (RIB) ali celo med plastičnimi čolni.

Z 17. julijem 2019, se je pričela največja posezonska akcija in odprodaja plovil iz zaloge. V celotnem repertoarju, lahko kupec izbira med plovili dolgim od 2,1 metra, in vse do 7,8 metrov. Ob nakupu je velika možnost različne dodatne opreme, ki jo proizvajalec (GRAND ali Ranieri) ponuja, ter izbira vrste materiala iz katerega je vaše plovilo narejeno (PVC ali Hypalon Orca).

Ne prezrite ponudbe, saj je ponudba omejena (1 ali 2 kosa). Portfolio akcijskih lahko vidite na povezavi: http://marine.moto-nautika.com/zaloga-2019

Več informacij ali za pridobitev ponudbe lahko pišete tudi na email naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Sreda 24 Jul 2019

Predzadnji dan svetovnega jadralskega prvenstva razreda laser radial je vrstni red na vrhu rezultatske razpredelnice premešal zmerno močan zahodnik, med lokalnim prebivalstvom znan kot kamikaze. V stabilnih 18-20 vozlih je vodstvo prevzela Danka Anne-Marie Rindom, toda zmaga je vse prej kot odločena. Po deseti regati se bo namreč 111 krmarkam iz 49 držav črtal drugi najslabši rezultat. 

Sakaiminato, Japonska, 23. julij 2019 - Najboljšo v kvalifikacijski seriji, Švedinjo Josefin Olsson, je včeraj z vodilnega položaja izrinila Turkinja Ecem Guzel, dan pred koncem pa je za nov preobrat poskrbela Anne-Marie Rindom, ki je z 2. in 5. prihodom v cilj postala prva favoritinja za naslov prvakinje. Po deseti regati in odbitku drugega najslabšega rezultata se bo namreč otresla 28 pik ter še nekoliko povečala prednost pred tekmicami, ki imajo sedaj zanemarljiv zaostanek. Drugouvrščena Guzelova ima trenutno le dve točki več od bronaste olimpijke, Tuula Tenkanen na tretjem mestu pa 10 pik. Po odbitku bo Rindomovi najnevarnejša Olssonova, ki jo dan pred koncem bremeni 57 točk pribitka zaradi odstopa v sedmi regati.
Slovenska jadralka Kim Pletikos je bila v zalivu Miho na Japonskem danes dvakrat 22. in skupno zaseda 66. mesto. Njena mlajša sestra, Lin Pletikos, je z uvrstitvama na 34. in 19. mesto dve regati pred koncem nazadovala na 77. mesto.

V boju za deset olimpijskih norm najbolje kaže Hrvaški, Argentini in Avstraliji, komu bo pripadlo preostalih sedem vozovnic, pa je trenutno še težko napovedati. Zanje se poteguje enajst držav v sledečem vrstnem redu - Irska, Urugvaj, Ciper, Rusija, Litva, Belorusija, Nova Zelandija, Gvatemala, Tajska, Španija in Sveta Lucija.

VRSTNI RED - po 9 regatah in odbitku najslabše

 1. DEN Anne-Marie Rindom 57 točk
 2. TUR Ecem Guzel             59 točk
 3. FIN Tuula Tenkanen        67 točk

...

 1. SLO Kim Pletikos           170 točk
 2. SLO Lin Pletiks              206 točk

OLIMPIJSKE KVALIFIKACIJE - 10 razpoložljivih mest, 14 držav

1.   Hrvaška            107 tč
2.   Argentina          151 tč
3.   Avstralija           163 tč
4.   Irska                 195 tč
5.   Urugvaj             199 tč
6.   Ciper                 205 tč
7.   Rusija                208 tč
8.   Litva                  208 tč
9.   Belorusija           209 tč
10. Nova Zelandija   212 tč
11. Gvatemala          255 tč
12. Tajska                258 tč
13. Španija              260 tč
14. Sveta Lucija       261 tč  

Torek 23 Jul 2019